برگزاری کرسی آزاد اندیشی: واکاوی روانشناختی طلاق

برگزاری کرسی آزاد اندیشی: واکاوی روانشناختی طلاق


به نام خدا

به  پیشنهاد امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز و همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، کرسی آزاد اندیشی واکاوی روانشناختی طلاق با موضوع: ریشه ها، پیامدها و راهکارهای مقابله ای در تاریخ 28/1/96 در سالن حکمت دانشگاه شیراز برگزار گردید.

در این جلسه سه ساعته اساتید برجسته دانشکده شامل: خانم دکتر لعیا بشاش، آقایان دکتر بهرام جوکار، دکتر حبیب هادیان فرد، دکتر بابک شمشیری، دکتر جواد ملازاده به عنوان اساتید صاحب نظر و دکتر محسن ثالثی به عنوان مجری و هماهنگ کننده برنامه در حدود سه ساعت به بررسی علمی شیوه های زندگی جدید، عوامل موثر در ظهور اختلافات زناشویی و راهکارهای پیشگیری از آن پرداختند.

در پایان سخنرانی ها، جلسه پرسش و پاسخ حضار و اساتید صورت پذیرفت.

9:30 -شنبه ۱۳۹6/02/02