برگزاری کارگاه آموزشی توسط استاد دانشگاه نیس فرانسه در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

برگزاری کارگاه آموزشی توسط استاد دانشگاه نیس فرانسه در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


به نام خدا

کارگاه آموزشی دو روزه توسط دکتر ژان لوک وانیه، استاد دانشگاه نیس فرانسه طی روزهای شنبه 16/2/96 و یک شنبه 17/2/96 در سالن دکتر حسینی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با همکاری انجمن علمی روانشناسی بالینی برگزار گردید.

در روز اول این کارگاه دکتر وانیه به ایراد سخنانی با موضوع روانکاوی کودک و نوجوان و عوامل موثر بر انحرافات این گروه از جامعه پرداخت و در ضمن آن به سئوالات مطرح شده توسط حاضرین پاسخ داد.

در روز دوم آقای رنجبر دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی کیس پرزنتیشن ارائه نموده و دکتر وانیه موارد مهم آنرا به تفصیل برای حاضرین شرح داد.

در پایان برنامه دکتر شمشیری ضمن تشکر از دکتر وانیه و دانشجویان و دیگر حاضرین در این کارگاه، ابراز امیدواری نمود که در آینده تعداد بیشتری از این مدل کارگاههای آموزشی در دانشکده برگزار گردد.

ایشان همچنین به رسم یادبود یک لوح تقدیر و دو جلد کتاب شیراز شناسی به دکتر وانیه اهدا نمود.

13:45 -سه شنبه ۱۳۹6/02/19