برگزاری آزمون عملی جهت ورود به رشته علوم ورزشی در دانشگاه شیراز

برگزاری آزمون عملی جهت ورود به رشته علوم ورزشی در دانشگاه شیراز


این آزمون در روزهای پنج­شنبه و جمعه اول و دوم آذرماه 97 از داوطلبان دختر و پسر استان­های فارس، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد در حضور نمایندگان سازمان سنجش و پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم در دانشگاه شیراز برگزار گردید.

در این آزمون که دانشگاه شیراز برای بیستمین سال پیاپی میزبانی آنرا به عهده دارد،

- از کل آمار 436 داوطلب، در مجموع 393 داوطلب (227 ختر و 166 پسر) در آزمونی متشکل از 20 ایستگاه مختلف در مورد وضعیت پزشکی، ویژگی­های آنتروپومتریک، ارزیابی­های حرکتی و قامتی، بینایی و شنوایی سنجی و مهارت­های آمادگی جسمانی و حرکتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

- شایان ذکر است که بخش علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز برای برگزاری این آزمون علاوه بر استفاده از پیشکسوتان و اعضاء هیأت علمی، از کارشناسان همکار و دانشجویان دکتری، ارشد و کارشناسی با توجه به تخصص، تجربه و حساسیت مراحل و ایستگاه­ها استفاده نمود و در مجموع در دو بخش بانوان و آقایان بیش از 85 تن بعنوان کادر اجرایی با همراهی 25 تن از نیروهای دانشگاهی از کادر اداری، تدارکات، حراست و نیروهای خدماتی مراحل مختلف اجرایی را بر عهده داشتند.

- از نکات قابل توجه آزمون امسال، علاوه بر حضوری بی­سابقه و پرشور داوطلبان، حضور و بازدید یک ساعته معاونان محترم آموزشی و اداری- مالی دانشگاه شیراز آقایان دکتر افشاریفر و دکتر ستایش را می­توان ذکر نمود.

- مسئولیت برگزاری این آزمون بر عهده آقای دکتر چهارده­چریک (نماینده تام­الاختیار دانشگاه) قرار داشت و در بخش بانوان، خانم دکتر افتخاری و در بخش آقایان، آقای دکتر ثالثی مراحل اجرایی آزمون­ها را سرپرستی نمودند.