برگزاري جشنواره و همايش بازنگاري در دانشگاه شيراز

برگزاري جشنواره و همايش بازنگاري در دانشگاه شيراز


به همت مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز ، دومين جشنواره كتاب هاي تصويري با موضوع آثار بازنگاري( بازنويسي و بازآفريني ) در تالار حكمت دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه خبر......

منبع خبر: روابط عمومی دانشگاه شیراز

12:59 -سه شنبه ۱۳۹7/02/18