برنامه شیراز گردی اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

برنامه شیراز گردی اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


به نام خدا

جمعی از اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از یکی از مناطق قدیمی شیراز بازدید به عمل آوردند.

در این برنامه که به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده و در روز دوشنبه 29/8/96 از ساعت 10صبح تا 12:30 برگزار گردید، شرکت کنندگان از بافت قدیم شیراز واقع در محله درب شیخ بازدید نمودند.

از مکانهای بازدید شده می توان به مدرسه خان، مسجد نصیرالملک، مقبره شیخ روزبهان و خانه های قدیمی در این محل اشاره نمود.

8:30 -شنبه ۱۳۹6/09/01