نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1400

آیین معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1400


 
انجمن علمی بخش علوم تربیتی
 
آیین معارفه دانشجویان جدید الورود  در تاریخ ۲۴ آبان ماه (دوشنبه  همین هفته) با حضور رئیس دانشکده و رئیس بخش و اعضای انجمن علمی با هدف معرفی رشته ،دانشکده،اساتید و موارد آموزشی برای دانشجویان جدید الورود  رشته علوم تربیتی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد .
از همه دوستان جدید الورود و باقی دوستان علاقه مند دعوت به عمل می آید.
ضمنا مسابقه نقاشی تدارک دیده شده است که جوایز با همکاری معاونت فرهنگی به شرح زیر است:
نفر اول : ۱۰۰ هزار تومان 
نفر دوم: ۷۰ هزار تومان 
نفر سوم :۵۰ هزار تومان
لینک ورود :