انعقاد تفاهم نامه بين دانشگاه شيراز و بهزيستي استان فارس

انعقاد تفاهم نامه بين دانشگاه شيراز و بهزيستي استان فارس


در راستاي توسعه روابط دانشگاه شيراز با سازمان ها و نهادهاي مرتبط و گسترش ارايه خدمات اجتماعي؛تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي و اداره كل بهزيستي استان فارس منعقد شد.

اين تفاهم در آييني با حضور اعضاي هيئت رئيسه دانشكده و كارشناسان و مسئولان اداره كل بهزيستي ، توسط دكتر بابك شمشيري، رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز و دكتر سيدمرتضي موسوي، مديركل بهزيستي استان فارس به امضا رسيد.
به گفته ي دكتر شمشيري، دراين تفاهم نامه بر مواردي همچون همكاري در خصوص برگزاري كارگاه ها و دوره هاي دانش افزايي جهت پرسنل بهزيستي توسط دانشكده ، تشكيل اتاق فكر با همكاري اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي و همكاري در اجراي اولويت هاي پژوهشي اداره كل بهزيستي و نيز همكاري دانشكده جهت اجراي كارورزي دانشجويان ، تاكيد شده است .