انتخاب رساله دکتری دانشجوی بخش مبانی تعلیم و تربیت به عنوان رساله برگزیده کشوری

انتخاب رساله دکتری دانشجوی بخش مبانی تعلیم و تربیت به عنوان رساله برگزیده کشوری


انتخاب رساله دکتری جناب آقای مختار ذاکری با نام "مفهوم هویت و کاربردهای آن در تعلیم و تربیت: رویکردی پدیدار شناسانه" به عنوان رساله برگزیده کشوری وزارت آموزش و پرورش در سال 95 را به اعضای محترم بخش مبانی تعلیم وتربیت تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

از طرف هیات رئیسه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

13:30 - سه شنبه ۱۳۹۵/9/30