افتخارات

افتخارات


افتخارات دانشکده:

 1. عضویت دو چهره ماندگار کشوری، جناب آقای دکتر جعفر مهراد و مرحوم دکتر سید علی اکبر حسینی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
 2. راه اندازی نخستین دوره کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی در ایران به همت شادروان استاد، دکتر اصغر رضویه
 3. تأسیس دبیرستان دانشگاه به دست شادروان دکتر علی اصغر رضویه
 4. تاسیس اولین مجتمع غیر انتفاعی با شخصیت حقوقی دانشگاه شیراز در سطح کشور در سال 1368 توسط دکتر مزیدی
 5. راه اندازی مرکز مطالعات ادبیات کودک به همت دکتر مرتضی خسرونژاد
 6. راه اندازی مرکز ورزش درمانی دانشگاه شیراز به همت دکتر اسکندر رحیمی
 7. راه اندازی و مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه در سال 1378 با همت و کوشش دکتر محمدعلی گودرزی و دکتر حبیب هادیان فرد
 8. انتشار نشریات علمی-پژوهشی در زمینه های مختلف علوم تربیتی و روان شناسی
 9. تالیف و ترجمه کتاب های گوناگون علمی و انتشار هزاران مقاله در نشریه ها و همایش های ملی و بین المللی از سوی استادان دانشکده
 10. تأسیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز و راه اندازه نخستین دوره دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران به کوشش دکترجعفر مهراد.
 11. کسب جوایز و مقام در جشنواره های علمی ملی و بین المللی از سوی استادان و دانشجویان
 12. راه اندازی رشتة کارشناسی ارشد آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان برای اولین بار در ایران، توسط بخش مبانی تعلیم و تربیت در سال 1395