افتخارات

افتخارات


افتخارات دانشکده:

 1. عضویت دو چهره ماندگار کشوری، جناب آقای دکتر جعفر مهراد و مرحوم دکتر سید علی اکبر حسینی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
 2. راه اندازی نخستین دوره کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی در ایران به همت شادروان استاد، دکتر اصغر رضویه
 3. تأسیس دبیرستان دانشگاه به دست شادروان دکتر علی اصغر رضویه
 4. تاسیس اولین مجتمع غیر انتفاعی با شخصیت حقوقی دانشگاه شیراز در سطح کشور در سال 1368 توسط دکتر مزیدی
 5. راه اندازی مرکز مطالعات ادبیات کودک به همت دکتر مرتضی خسرونژاد
 6. راه اندازی مرکز ورزش درمانی دانشگاه شیراز به همت دکتر اسکندر رحیمی
 7. راه اندازی و مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه در سال 1378 با همت و کوشش دکتر محمدعلی گودرزی و دکتر حبیب هادیان فرد
 8. انتشار نشریات علمی-پژوهشی در زمینه های مختلف علوم تربیتی و روان شناسی
 9. تالیف و ترجمه کتاب های گوناگون علمی و انتشار هزاران مقاله در نشریه ها و همایش های ملی و بین المللی از سوی استادان دانشکده
 10. تأسیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز و راه اندازه نخستین دوره دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران به کوشش دکترجعفر مهراد.
 11. کسب جوایز و مقام در جشنواره های علمی ملی و بین المللی از سوی استادان و دانشجویان
 12. راه اندازی رشتة کارشناسی ارشد آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان برای اولین بار در ایران، توسط بخش مبانی تعلیم و تربیت در سال 1395
 13. کسب افتخارات توسط انجمن های علمی فعال و پویای بخش های مختلف دانشکده
 14. کسب عنوان پژوهشگران برتر کشور و دانشگاه توسط اساتید مختلف دانشکده
 15. انتشار نشریات علمی پژوهشی در زمینه های مختلف علوم تربیتی و روانشناسی
 16. تألیف و ترجمه کتاب های گوناگون علمی و انتشار مقالات متعدد در نشریات و همایش های معتبر ملی و بین المللی
 17. کسب جوایز و مقام های متعدد در جشنواره های ملی و بین المللی از سوی دانشجویان و استادان

 

بخش روانشناسی تربیتی

 

راه اندازی نخستین دوره کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی در کشور به همت مرحوم دکتر رضویه (اولین بخش روانشناسی تربیتی در کشور)

راه اندازی اولین دوره دکتری روانشناسی تربیتی در کشور به همراه دانشگاه تهران

بنیانگذاری دانشکده علوم تربیتی توسط مرحوم استاد دکتر رضویه

مبانی تعلیم و تربیت

قطب علمی تربیت شهروندی دانش آموزان ابتدایی کشور

تبدیل دبیرستان دانشگاه به اولین مجتمع آموزشی غیرانتفاعی فارس از مهد کودک تا دبیرستان

کسب عنوان چهره ماندگار (پروفسور سید علی اکبر حسینی)

راه اندازی مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، مجله مطالعات ادبیات کودک

راه اندازی رشتة کارشناسی ارشد آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان با همکاری دانشگاه خوارزمی برای اولین بار در ایران

بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

انجام رساله دکتری به صورت مشترک با دانشگاه های آلمان و صدور گواهینامه فارغ التحصیلی تحت عنوان Double Degree

بخش علم اطلاعات و دانش شناسی

راه اندازی نخستین دوره دکتری در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در کشور

آقای دکتر جعفر مهراد به عنوان چهره ماندگار کشور شناخته شده اند.

پایه گذاری و افتتاح مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تأسیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

کسب عنوان چهره ماندگار کشور (پروفسور جعفر مهراد)

بخش علوم ورزشی

راه اندازی مرکز ورزش درمانی دانشگاه شیراز

بخش روانشناسی بالینی

راه اندازی و مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه