آئین گشایش هفتمین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت با حضور استاندار فارس و رئیس دانشگاه در روز چهارشنبه در تالار حکمت

آئین گشایش هفتمین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت با حضور استاندار فارس و رئیس دانشگاه در روز چهارشنبه در تالار حکمت


16:30 - دوشنبه ۱۳۹۵/2/27