کلینیک روانشناسی بالینی

کلینیک روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز در شمار واحدهای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و زیر نظر اساتید بخش روانشناسی بالینی  راه اندازی شده است و اهداف زیر را دنبال می کند:

۱- ارائه خدمات ارزیابی، تشخیصی و درمانی برای اختلالات روانی با استفاده از ظرفیت دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، با قیمت پایین جهت دسترسی اقشار کم درآمد جامعه به خدمات روانشناسی بالینی

۲- آموزش عملی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بالینی در زمینه های ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات روانی

۳- استفاده از توانمندی‌های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بالینی برای خدمت رسانی به عموم مردم فارس

 اصول اخلاقی و نحوه ویزیت مراجعین در کلینیک

اصول اخلاقی سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی، معیار انجام خدمات کلینیک روانشناسی بالینی می باشد و کلیه پرسنل فعال در کلینیک اعم از اساتید، دانشجویان و منشی، ملزم به رعایت اصل رازداری و سایر اصول مندرج در سوگندنامه سازمان نظام روانشناسی می باشند.

اختلالاتی که در کلینیک درمان می شوند:

در حال حاضر در کلینیک روانشناسی بالینی در جهت تشخیص و درمان اختلالات زیر فعالیت به عمل می آید:

الف- اختلالات اضطرابی (اضطراب های موقعیتی، اضطراب منتشر، اختلال هراس، اضطراب امتحان، اضطراب صحبت یا سخنرانی در جمع)

ب- افسردگی های خفیف

 ج- انواع ترس های بیمارگونه (مانند ترس از جمع، ترس از سوار شدن به هواپیما، ترس از بیرون آمدن از منزل، ترس از حیوانات، ترس از خوردن برخی غذاها و غیره)

د-اختلالات وسواسی (وسواس های شستشو، وارسی، آلودگی، نظم و ترتیب و غیره)

ه- ناتوانی در کنترل خشم و عصبانیت

و- اختلالات خفیف خواب

ز- اختلافات زناشویی و زوج درمانی

ح- اجرای آزمون های روانی

ط- انجام مشاوره های فردی در زمینه های دیگر

 

نشانی: شیراز خیابان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی (سعدی)، ابتدای خیابان صورتگر، ساختمان جهاددانشگاهی، طبقه دوم، کلینیک روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

تلفن: 07132339732