معرفی مرکز مشاوره پژواک

راه اندازی مرکز مشاوره پژواک

این مرکز با همت و تلاش مسئولین دانشکده علوم تربیتی و همراهی مسئولین دانشگاه جهت ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناسی به جامعه و نیز خدمات آموزشی/ حرفه ای به جامعه، اعضای هیأت علمی، کارمندان و خانواده های آنان در سال 1399 تأسیس و راه اندازی گردید. مرکزی برای آموزش های تخصصی به روانشناسان و مشاوران و ارتقاء سلامت روان جامعه، تعالی کیفیت خدمات تخصصی و ...

در این مرکز اساتید مجرب و متخصص دانشکده در زمینه روانشناسی تربیتی، روانشناسی بالینی، روانشناسی کودک، روانشناسی کودکان استثنایی با گذراندن جدیدترین یافته های علمی روز به عرصه عمل به خدمات رسانی مشغول می باشند.

آدرس: شیراز، خیابان نارون، کوچه 14، فرعی 14/3، انتهای کوچه

شماره تماس: 07132294685

همراه: 09172204062

آدرس اینستاگرام مرکز مشاوره پژواک:

www.instagram.com/pezhvak.clinic

تلگرام کارگاه ها و دوره های آموزشی مرکز مشاوره پژواک:

https://t.me/pezhvak_workshops