آزمایشگاه علوم شناختی

بنیانگذاری آزمایشگاه علوم شناختی

ایدۀ اولیه تأسیس این آزمایشگاه در سال 1397 مطرح شد. در آن زمان ریاست محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، جناب آقای دکتر شمشیری، با همکاری دکتر حسینچاری و جناب دکتر شریف، ریاست محترم بنیاد نخبگان استان فارس، از این ایده حمایت کردند. با همکاری خیرین بنیاد رامک برادران نصیری (هیئت مدیره شرکت رامک)، جلسه ای برگزار شد که طی آن مبلغ 50 میلیون برای تأسیس آزمایشگاه تخصیص یافت. این مبلغ صرف ساخت اتاق، کابینت و ایجاد فضای فیزیکی شد. همچنین دانشگاه مبلغ یک میلیارد تومان به این آزمایشگاه اختصاص داد که به کمک آن وسایل مورد نیاز آزمایشگاه با 25 درصد تخفیف خریداری شد. همچنین ستاد علوم شناختی یک اعتبار معادل 242 میلیون تخفیف در نظر گرفت یعنی خریدهای نمایشگاه برای تهیه دستگاه ها تا ارزش 242 میلیون تومان را تقبل کرد.

افتتاحیه آزمایشگاه علوم شناختی

مراسم افتتاحیۀ آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه شیراز با حضور خیرین (برادران محترم نصیری) از شرکت رامک، جناب آقای دکتر شریف از مجمع خیرین بنیاد نخبگان، دکتر حسینچاری، دکتر نادگران، دکتر نوراله محمدی، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و دکتر مسعود فضیلت پور، مسئول آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه شیراز، در روز ولادت امام رضا (ع) برگزار شد.

در آیین گشایش آزمایشگاه علوم شناختی، دکتر نوراله محمدی، رئیس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، ضمن سپاسگزاری از معاونت پژوهشی دانشگاه، بنیاد ملی نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس و همینطور هیئت مدیره شرکت رامک که در تأسیس این آزمایشگاه نقش داشته اند، به معرفی و بیان اهمیت حوزه علوم شناختی پرداخت و گفت: شناخت به عنوان محوری ترین موضوع در حوزه علوم انسانی است؛ بی تردید از آنجا که حیات انسان و جامعه وابسته به کارکردهای مغزی اوست، شناخت ما از مغز و ذهن می تواند تأثیر به سزایی بر همه ابعاد حیات انسان داشته باشد. علوم شناختی، مجموعه ای از رشته های میان رشته ای است که به مطالعه و بررسی هوش، ذهن و کارکردهای مغزی می پردازد. ذهن انسان است که می تواند شتاب تکنولوژی و فرهنگ و برنامه ریزی تعیین کند.

کاتالوگ معرفی آزمایشگاه علوم شناختی:

/documents/150139/0/Catalog%20of%20Cognition%20Lab.pdf

آدرس سایت آزمایشگاه: 

https://shirazu.ac.ir/web/coglab